Alternative Energy

During our stay In Hungary, according to the ?Alternative energy ? present and future energy? Comenius Project,  we were provided with multiple chances of experiencing practical use of alternative energy sources.

First of all, we were presented with solar panels installed by a local engineer who made use of the second generation photovoltaic cells. Due to this improvement he will be able to gain energy within the next 25 years. What is more, he does not have to pay for electricity. Efficient use of installed panels meant rebuilding the roof of his garage so as to get the best position to the sun level.  Installation, i.e. 21 panels, converter and assembling cost approximately 50. 000 zlotys.

 Solar energy seems to  be the most attractive and therefore the most frequently encountered alternative energy source. The main factor responsible for this increase could be the climate (relatively high temperatures as well as sunny area).

 

 

Secondly, we were given a Chance to analyze the use of hydropower. There are two water plants in Hungary (28 MW and 14 MW). We visited the power plant with 28 MW energy production. It is equipped with 4 turbines, 7 MW each. However, energy production was not a priority when it was built. The main aim was to ensure water supplies for the inhabitants in case of drought. Next goal was to establish a communication route across the river and the turbines were installed as the last element. Due to not considerable levels gradient, Kaplan turbines (draft tubes). They cover the lowest head hydro sites and are especially suited for high flow conditions. They  provide low energy production and thus are not so efficient, however, the dam supplies local entrepreneurs with electricity. 

Hydropower seems to be efficient alternative energy source as water plants provide clean energy almost throughout the year ( the aforementioned dam was closed for conservation only for 40 days last year).

 

 

Then, we were presented with the idea of the use of biomass In the process of alternative energy gaining.  We went to a conventional power plant where biomass is added to coal in the technological process. We could analyze the whole process from the very beginning i.e. obtaining coal from a nearby mine until the last part i.e. cooling chimneys. In the meantime, we visited a biomass farm producing biomass from high energy crops - trees.  As an energy source, biomass can either be used directly via combustion to produce heat, or indirectly after converting it to various forms of biofuel. Wood remains the largest biomass energy sources today. And in this particular case the trees are grown for 2 years. After that they are cut and turned into shavings which are later flattened and formed into briquettes (blocks).    These briquettes are an example fuel for production of dendrothermal energy as they are finally sent to a power plant and burnt.

 

 

Finally, we could compare our alternative energy observations with theory.  We took part In the lecture on various alternative energy sources at the Technological University in Budapest The lecture included the description of the present situation in alternative energy sources use as well as the future prospects for solar and wind power and the biomass production. Not only were we given a substantial portion of information, but we could also see how they put theory into practice. Engineers working at the University installed above the main entrance to the building  flexible solar panels together with photovoltaic cells placed on the sensor mounting following the position of the Sun and thus increasing the effectiveness of the panels up to 40 %.  As for the use of the wind power, the issue is being researched and estimated, however it is still being calculated by the University board due to its  financial aspects.  As for the innovations, we were informed that a lot of efforts have been put into the examination of hydrogen energy as well as geothermal one.

 


Podczas wizyty na Węgrzech, która odbyła się w ramach realizacji projektu Comenius ?Alternative energy ? present and future energetics? mogliśmy zapoznać się z praktycznym zastosowaniem różnych alternatywnych źródeł energii.

Pierwszym przedstawionym nam źródłem energii alternatywnej były panele słoneczne. Zaprezentowano nam je dzięki gościnności pewnego lokalnego inżyniera. Wykorzystał on ogniwa fotowoltaiczne drugiej generacji. Dzięki temu może on pozyskiwać energię elektryczną przez kolejne 25 lat. Obecnie inwestor w rozliczeniu rocznym wychodzi na zero. Oznacza to, że nie płaci on za energię. W celu uzyskania jak największej efektywności z zainstalowanych paneli przebudował dach swojego garażu, aby uzyskać jak najlepszy kąt nachylenia paneli do poziomu słońca. Inwestycję 21 paneli, przetwornik oraz zamontowanie kosztowało go ok. 50 tyś zł. Zaobserwowaliśmy również coraz większe zainteresowanie tym rodzajem źródła energii na Węgrzech. Spowodowane to może być stosunkowo wysokimi temperaturami panującymi w okresie letnim na tych terenach.

Kolejnym odnawialnym źródłem energii jakie nam zaprezentowano była elektrownia wodna. Na Węgrzech znajdują się dwie elektrownie wodne. Jedna posiada 28MW, a druga 14MW. Nam pokazano tą pierwszą. Posiada ona 4 turbiny, każda po 7MW mocy. Jednak powstała elektrownia ma znaczenie raczej drugo, a nawet trzeciorzędne. Priorytetem powstałej zapory jest zapewnienie wody dla mieszkańców w razie wystąpienia suszy. Drugim zadaniem jest zapewnienie transportu rzecznego, a dopiero na koniec postanowiono zainstalować turbiny. Z powodu stosunkowo małego spadu zainstalowano turbiny typu Kaplana poziome inaczej nazywane rurowymi. Wykazują one jednak stosunkowo małą sprawność, a co za tym idzie produkują stosunkowo mało energii. Jednakże zapewnia energię elektryczną dla okolicznego przemysłu. Dodatkowo elektrownia pracuje niemalże przez cały rok. W zeszłym roku nie pracowała ona bowiem jedynie przez 40 dni. W tym czasie bowiem przeprowadzono planowe remonty i konserwacje. Wniosek z tego jest zatem oczywisty. Z elektrowni wodnych pozyskuje się czystą energię i niemal przez cały rok.

Następną metodą pozyskiwania energii na Węgrzech jaką nam zaprezentowano było wykorzystanie biomasy. Najpierw oglądaliśmy elektrownię konwencjonalną gdzie do węgla dokładana jest biomasa. Dostaliśmy możliwość obejrzenia całego procesu wytworzenia energii elektrycznej od pozyskania węgla z pobliskiej kopalni odkrywkowej po kominy chłodzące. Oprócz tego zwiedziliśmy pobliską farmę produkującą biomasę. Dokładana biomasa do elektrowni pochodzi z drzewek wysokoenergetycznych. Drzewa rosną przez ok. 2 lata po czym są ścinane i cięte na wióry. Kolejno pozyskane wióry prasuje się tworząc bloczki energetyczne. Tego typu bloczki są dostarczane do elektrowni i spalane w kotle.

Na koniec zorganizowano nam wykład o odnawialnych źródłach energii w uniwersytecie technicznym w Budapeszcie. Wykład dotyczył badania obecnie wykorzystywanych źródeł energii alternatywnej oraz dalszych kroków na drodze do  najefektywniejszego pozyskiwania energii ze słońca, wiatru oraz biomas. W celu lepszego wykorzystania energii słońca wykorzystane zostały elastyczne panele słoneczne, które zainstalowano nad wejściem do uczelni. Zamontowane zostały również ogniwa fotowoltaiczne na dźwigu śledzącym przemieszczanie się słońca poprawiając w ten sposób efektywność paneli o ok. 40%. W przypadku pozyskiwania energii z wiatru uczelnia jest obecnie  w fazie badań sprawdzających ich opłacalność . Oprócz tego prowadzone są badania nad nowymi metodami pozyskiwania energii elektrycznej z wodoru oraz źródeł geotermalnych.